Kur'an-ı Kerim

  


 

                                                                                                
 

     
Rahman ve Rahim Olan Allah'ın Adıyla
--------------------------------------------------------------

1 - Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.
2 - O, rahmândır ve rahîmdir.
3 - Ceza gününün mâlikidir.
4 - (Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız.
5 - Bize doğru yolu göster.
6 - Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil!
 
     
Geri Dön.